Taxor

Taxor   

Styrelsen beslöt 21 november 2023 att hålla samtliga fjärrvärmetaxor tills vidare oförändrade för år 2024

Villa/småhus inklusive moms år 2022-2024 – Värmlands billigaste villataxa. 

(Taxan har sänkts sedan år 2020 med 6,25 öre/kWh inklusive moms.)

  • Fast avgift 4 000 kr/år, inklusive moms
  • Energiavgift 68,1 öre/kWh, inklusive moms

Räkneexempel för en normalvilla

  • Vid en förbrukning på 20 000 kWh/år blir kostnaden totalt 17 625 kronor, inklusive fast avgift. Det vill säga en sänkning med 500 kronor inklusive moms för denna fastighet sedan föregående år. (Under två år har taxan sänkts med 1 250 kronor inklusive moms )

Se vidare jämförande priser för villor

Flerbostadshus och lokaler år 2022-2024

(Taxan har sänkts sedan år 2020 med 5 öre/kWh exklusive moms.)

  • Fast avgift 3 300 kr/år (exklusive moms), 4 125 kr/år  (inklusive moms)
  • Energiavgift 54,4 öre/kWh (exklusive moms), 68,0 öre/kWh (inklusive moms)
  • Effektuttag  516 kr/kW (exklusive moms), 645 kr/kW (inklusive moms)

Se vidare jämförande priser för flerbostadshus och lokaler

Nyinstallation och anslutning

  • Villa/småhus: 57 000 kronor inklusive moms och efter beräknat ROT-avdrag 48 700 kronor. Anslutningskostnaden är fördelad på materialkostnader om 29 330 kronor och arbetskostnader på 27 670 kronor inklusive moms och före eventuellt ROT-avdrag. Kostnad för servisledning längre än 50 meter tillkommer.
  • Flerbostadshus och lokaler: Offert lämnas på varje objekt

Faktura

Vi debiterar efter kundens önskemål det vill säga månadsvis eller varannan månad efter verklig förbrukad energi. Kontakta oss på info@munkforsenergi.se om du vill ändra din debiteringsintervall eller vill veta mer om detta. Vi kan erbjuda e-faktura, autogiro samt PDF-faktura till din mail-adress. Meddela gärna din mail-adress eller om du önskar autogiro på info@munkforsenergi.se. Vill du veta mer om, e-faktura, elektronisk faktura, till våra kunder vilket du kan läsa mer om här.

Fjärrvärmens ekonomiska fördelar mm

För att behålla din redan installerade fjärrvärme i din villa mot byte till berg- eller jordvärme gör du en besparing på runt 16 000 kronor om året. Vid valet av ny värmekälla i din villa är din besparing drygt 12 000 kronor årligen på att välja fjärrvärme mot berg- eller jordvärme. Dessutom kan man behöva säkra upp till 20 amperes säkring vid installation av berg- eller jordvärme och den merkostnaden är runt 1 500 kronor årligen och är inte medtagen i denna kalkyl. Utöver att det är mer ekonomiskt att ha fjärrvärme så är det även också miljövänligare och mycket driftsäkrare. Dessutom är investerings- kostnaden endast en fjärdedel jämfört med bergvärme så du behöver inte ligga ute med så mycket pengar.  Se fjärrvärmens fördelar

Vid frågor och funderingar kan du gärna kontakta vår driftchef Mattias Johansson som även har utbildning och erfarenhet som VVS-tekniker, tfn 0563-69 00 27. Du kan även kontakta Gladys Persson, tfn 070-699 20 46.

Fjärrvärmelagen
Sedan juli 2008 gäller en fjärrvärmelag i Sverige. Mer information om lagen kan man få på bland annat Energimarknadsinspektionens hemsida:  www.energimarknadsinspektionen.se/sv/Fjarrvarme