Kontakt

 

 • Frågor gällande drift 
  • Mattias Johansson Driftchef Tele: 0563-69 00 27, E-post
 • Frågor gällande ekonomi, fakturor, administration och intresseanmälan
  • Gladys Persson Tele: 0563-54 10 24, Mobil 070-699 20 46,  E-post

 

 • Jan-Olof Appel, VD Tele: 0563-69 00 25, E-post
 • Johan Klarin Maskinist/Drifttekniker Tele: 0563-69 00 25,  E-post
 • Martin Rybeck Maskinist/Drifttekniker Tele: 0563-69 00 25, E-post
 • Jonas Henricsson (tjänstledig) Maskinist/Drifttekniker Tele: 0563-69 00 25, E-post
 • Linda Persson Maskinist/Drifttekniker Tele 0563-69 00 25 E-post
 • Stefan Larsson Maskinist/Drifttekniker Tele 0563-69 00 25 E-post
 • Sotiris Aristidou Underhållsarbetare Tele: 0563-69 00 25
 • Nicklas Andersson Underhållsarbetare Tele: 0563-69 00 25
 • Staffan Jofjell Beredskapsdrifttekniker
 • Till Kraftvärmeverket Tele: 0563-69 00 25,  E-post
 • Journummer kvällar och helger 070-880 74 05
 • Kommunens energirådgivning hittar du här ».