Om Munkfors Energi AB

På bilden syns våra produktionsanläggningar.

Ackumulatortanken till höger och till vänster vår biobränslepanna som uppfördes 1996 och inrymmer förutom pannrum även flislager (inomhus), personalutrymmen, kontrollrum samt en verkstadsdel.

I centrum i bilden ligger vår avdelning med fjärvärmepumpar som distribuerar energin till våra kunder på nätet, pumparna är 4 stycken till antalet det ligger även 2 stycken elpannor och en oljeeldad hetvattenpanna i byggnaden.

Munkfors Energi producerar mellan 55-65 GWh fjärrvärme och el-kraft årligen och bioandelen uppgår till nära 100 %.
Energibolaget har cirka 600 kunder anslutna till nätet.
Som spetslast har vi möjlighet att producera fjärrvärme med olja eller elkraft.

En ny produktionsenhet för kraftvärmeproduktion har tagits i bruk under år 2012.