Om Munkfors Energi AB

På bilden syns våra produktionsanläggningar.

Ackumulatortanken till höger och i centrum vår biobränslepanna som uppfördes 1996 och inrymmer förutom pannrum även flislager (inomhus), personalutrymmen, kontrollrum samt en verkstadsdel.

Längst ner till vänster i bilden ligger vår avdelning med fjärvärmepumpar som distribuerar energin till våra kunder på nätet, pumparna är 4 stycken till antalet det ligger även 2 stycken elpannor, en oljeeldad ångpanna och en oljeeldad hetvattenpanna i byggnaden.

Munkfors Energi producerar mellan 45-50 GWh fjärrvärme och el-kraft årligen och bioandelen uppgår till nära 100 %.
Energibolaget har cirka 600 kunder anslutna till nätet.
Som spetslast har vi möjlighet att producera fjärrvärme med olja eller elkraft.

En ny produktionsenhet för kraftvärmeproduktion har tagits i bruk under år 2012.