Om Munkfors Energi AB

På bilden syns delar av vår produktionsanläggning 

Anläggningen producerar klimatneutral värme och el till Munkfors kommuns innevånare och företag med stabila priser i en tid då kostnaderna för bränsle ökar.

Munkfors Energi producerar mellan 55-65 GWh fjärrvärme och el-kraft årligen och bioandelen uppgår till nära 100 %.

Energibolaget har cirka 600 kunder anslutna till nätet och ägs av Munkfors kommun(60%) och Voestalpine precision strip AB (40%).