Om Munkfors Energi AB

På bilden syns delar av vår produktionsanläggning 

Anläggningen producerar klimatneutral värme och el till Munkfors kommuns innevånare och företag med stabila priser, dessutom sänktes energipriset inför år 2020 med 3 öre/kWh, i en tid då kostnaderna för bränsle ökar.

Munkfors Energi producerar mellan 55-65 GWh fjärrvärme och el-kraft årligen och bioandelen uppgår till nära 100 %.

Energibolaget har cirka 600 kunder anslutna till nätet och ägs av Munkfors kommun (60 %) och voestalpine Precision Strip AB (40 %).