Vad är fjärrvärme?

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är vatten som värms i ett värmeverk och pumpas ut i ett rörsystem. Fjärrvärmens kretslopp kan liknas vid kroppens blodomlopp, där ådrorna är fjärrvärmenätet och hjärtat är ett värmeverk.

Fjärrvärme är ett intelligent och miljövänligt alternativ för att värma bostäder, skolor och andra lokaler. Den som väljer fjärrvärme väljer en enkel, trygg och bekväm värmekälla som i stort sett sköter sig själv. Drygt hälften av all uppvärmning i Sverige kommer från fjärrvärme. Fjärrvärmen är hjärtat i det lokala energisystemet eftersom den kan använda resurser som annars skulle gå förlorade – exempelvis spill från skogsavverkning, avfall och överskottsvärme från industrier. Med förnybar och återvunnen värme produceras hett vatten i en central anläggning och transporteras ut till enskilda fastigheter.