Grävning

Grävarbeten

Viktigt att tänka på innan du gräver är att du bland annat kontaktar oss genom ledningskollen innan du påbörjar markarbeten och grävning nära fjärrvärmeledningar. Här kan du hämta hem vårt informations- blad – Innan du gräver

www.ledningskollen.se