Vi söker nu en vikarierande drifttekniker. Ansökan skall vara inne senast 2018-10-14.

Munkfors Energi har oförändrade fjärrvärmetaxor för år 2018.

Munkfors Energi är sedan 2016 en förhandsgodkänd återvinningsanläggning enligt EG-förordningen. Det vill säga att alla som söker tillstånd för gränsöverskridande transporter kan ansöka för tre år i taget.

Kontakta VD Jörgen Karlsson, tfn 070-699 20 61, e-post jorgen.karlsson@munkforsenergi.se,
eller driftchef Mattias Johansson, tfn 070-699 20 96, e-post mattias.johansson@munkforsenergi.se,
för ytterligare information.