Vi tar emot avfallsbränslen av trä

Munkfors Energi har investerat i energieffektiv teknik med bra reningsutrustning som möjliggör att elda med alla typer av träavfall. Även träavfall som är klassat som farligt avfall kan tas emot som tryckimpregnerat och kreosotimpregnerat trä och slipers. Vi har kapacitet för ytterligare mängder av träavfall.
Kontakta VD Jörgen Karlsson, tfn 070-699 20 61, e-post jorgen.karlsson@munkforsenergi.se,
eller driftchef Mattias Johansson, tfn 070-699 20 96, e-post mattias.johansson@munkforsenergi.se, för ytterligare information.

OBS! Ni som har månadsfaktura, och avläst, och bor på Munkåsen, Hallarna och Fältvägen får ingen faktura i februari månad. Nästa faktura kommer i början av mars 2015. Orsaken är att vi byter avläsningssystem och kommer att byta värmemängdsmätarna i fastigheterna i ovanstående områden inom kort.