VI TAR EMOT AVFALLSBRÄNSLEN AV TRÄ
Munkfors Energi har investerat i energieffektiv teknik med bra reningsutrustning som möjliggör att elda med alla typer av träavfall. Även träavfall som är klassat som farligt avfall kan tas emot som tryckimpregnerat och kreosotimpregnerat trä och slipers. Vi har kapacitet för ytterligare mängder av träavfall.
Kontakta VD Jörgen Karlsson, tfn 070-699 20 61, e-post jorgen.karlsson@munkforsenergi.se,
eller driftchef Mattias Johansson, tfn 070-699 20 96, e-post mattias.johansson@munkforsenergi.se, för ytterligare information.

OBS! Vi håller fortfarande på och byter avläsningssystem för er som bor i Blia-, Hallarna-  och på Munkåsenområdet. Det kan innebära att vi inte får in mätvärden från de fastigheter som mätarbyten inte skett vid. Ni kan gärna lämna er mätarställning i slutet på månaden på telefon 070-699 20 46 eller info@munkforsenergi.se