FJÄRRVÄRMEAVBROTT I MUNKERUD
Klockan 11.30, 21 maj. Justeringar under förmiddagen var tvungen att vidtas på den avgrävda kulverten i Munkerud så vissa störningar i värmeleveransen för de boende i Munkerud kan förekomma. Vi beräknar att detta skall vara avklarat inom loppet av en timme.
Klockan 22.48. Problemet är nu avhjälpt. Det kan förekomma lite missljud tillfälligtvis i era växlare och detta på grund av att luft kan finnas i systemet när nu värmen åter släpps på. Orsaken till detta avbrott var en ledning som grävts av under eftermiddagen. Hoppas att det inte förorsakat er alltför mycket obehag.

På grund av grävningsarbeten i Munkerud kommer våra fjärrvärmekunder i Munkerudsområdet att vara utan fjärrvärme och varmvatten. Fjärrvärmeleveransen beräknas åter vara i drift under senare delen på kvällen eller under morgondagen, den 20 maj. Vi ber så mycket om överseende över det inträffade.

VI TAR EMOT AVFALLSBRÄNSLEN AV TRÄ
Munkfors Energi har investerat i energieffektiv teknik med bra reningsutrustning som möjliggör att elda med alla typer av träavfall. Även träavfall som är klassat som farligt avfall kan tas emot som tryckimpregnerat och kreosotimpregnerat trä och slipers. Vi har kapacitet för ytterligare mängder av träavfall.
Kontakta VD Jörgen Karlsson, tfn 070-699 20 61, e-post jorgen.karlsson@munkforsenergi.se,
eller driftchef Mattias Johansson, tfn 070-699 20 96, e-post mattias.johansson@munkforsenergi.se, för ytterligare information.

OBS! Vi håller fortfarande på och byter avläsningssystem för er som bor i Blia-, Hallarna-  och på Munkåsenområdet. Det kan innebära att vi inte får in mätvärden från de fastigheter som mätarbyten inte skett vid. Ni kan gärna lämna er mätarställning i slutet på månaden på telefon 070-699 20 46 eller info@munkforsenergi.se