Anläggningen är nu återigen i drift. Mindre störningar kan förekomma. 20 juli, klockan 13.10

Driftproblem 20 juli, klockan 11.30
På grund av driftproblem står anläggningen stilla och fjärrvärme kan därmed inte levereras. Vi arbetar med att åtgärda problemet. Driftpersonalen.

VI TAR EMOT AVFALLSBRÄNSLEN AV TRÄ
Munkfors Energi har investerat i energieffektiv teknik med bra reningsutrustning som möjliggör att elda med alla typer av träavfall. Även träavfall som är klassat som farligt avfall kan tas emot som tryckimpregnerat och kreosotimpregnerat trä och slipers. Vi har kapacitet för ytterligare mängder av träavfall.

Munkfors Energi är numera en förhandsgodkänd återvinningsanläggning enligt EG-förordningen.

Kontakta VD Jörgen Karlsson, tfn 070-699 20 61, e-post jorgen.karlsson@munkforsenergi.se,
eller driftchef Mattias Johansson, tfn 070-699 20 96, e-post mattias.johansson@munkforsenergi.se,
för ytterligare information.