GDPR, dataskydd

GDPR – Behandling av personuppgifter
Munkfors Energi är angelägen om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i dataskyddsförordningen. Här finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter.
Vi respekterar dina personuppgifter och din integritet. Vi samlar endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi tycker att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation för att skydda våra kunders och anställdas integritet. Vi skyddar dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som till exempel lösenordsskydd och begränsad behörighet.

Tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter
Vi behandlar bara personuppgifter för bestämda ändamål och behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att utföra den avsedda behandlingen.

Exempel på när vi behandlar dina personuppgifter:
Vi behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig som kund, för att hantera och leverera tjänster i enlighet med ditt avtal. Vi behandlar även dina personuppgifter för att ta betalt för de tjänster som du nyttjar, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter och för att hantera eventuella klagomål och reklamationer. Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar oss för att kunna utföra service och support för din räkning. Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, såsom bokföringslagen. Vi är enligt lag skyldiga att lämna ut uppgifter till statliga och kommunala myndigheter. Däremot kommer inte Munkfors Energi att vidarebefordra eller sälja din personliga information till externa organisationer för marknadsföringssyfte utan ditt tillstånd.

Rätt till tillgång av personuppgifter samt rättelse av personuppgifter:
Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter vi har registrerat om dig. Du kan kostnadsfritt begära detta en gång per år. Du skickar då denna begäran till Munkfors Energi, Dataskydd, Box 46, 684 21 MUNKFORS alternativt info@munkforsenergi.se ange då i ärendemeningen dataskydd. Önskar du rättelse av personuppgifter skickar du det också till samma adress.

Här i denna länk kan du läsa Dataskyddsförordningens, GDPR, lagtext i dess helhet.

Har du frågor eller funderingar i detta kontaktar du i första hand

Munkfors Energi, Gladys Persson, tfn 0563-54 10 24 alternativt Mattias Johansson, tfn 0563-69 00 27.