Jämförande priser för flerbostadshus och lokaler

 

Jämförande priser för flerbostadshus och lokaler

Priser 2022-2023

Fjärrvärmepriset för flerbostadhus och lokaler består av en fast avgift, en avgift för avtalad effekt och en energiavgift över förbrukningen

Kundkategori flerbostadshus och lokaler

Här kan du se hur årskostnaden förändras beroende på hur stor förbrukningen är i ett flerbostadshus eller lokal.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad Per år

Varav under Året fast del

Varav under året Rörligt

     80 MWh

75 937

  21 537

  54 400

   193 MWh

163 095

  31 855

131 240

   500 MWh

459 558

119 558

340 000

1 000 MWh

876 298

196 298

680 000