Jämförande priser för flerbostadshus och lokaler

Priser 2018 (oförändrat sedan år 2013)

 

Fjärrvärmepriset för flerbostadhus och lokaler består av en fast avgift, en avgift för avtalad effekt och en energiavgift över förbrukningen

Kundkategori flerbostadshus och lokaler

Här kan du se hur årskostnaden förändras beroende på hur stor förbrukningen är i ett flerbostadshus eller lokal.

Årlig förbrukning i MWh

Total kostnad Per år

Varav under Året fast del

Varav under året Rörligt

     80 MWh

80 937

  21 537

  59 400

   193 MWh

175 158

  31 855

143 303

   500 MWh

490 808

119 558

371 250

1 000 MWh

938 798

196 298

742 500