Taxor   

Villa/småhus inklusive moms år 2021 – länets billigaste villataxa

(Taxan har sänkts sedan år 2020 med 6,25 öre/kWh inklusive moms.)

  • Fast avgift 4 000 kr/år, inklusive moms
  • Energiavgift 68,1 öre/kWh, inklusive moms

Räkneexempel för en normalvilla

  • Vid en förbrukning på 20 000 kWh/år blir kostnaden totalt 17 625 kronor, inklusive fast avgift. Det vill säga en sänkning med 500 kronor inklusive moms för denna fastighet sedan föregående år. (Under två år har taxan sänkts med 1 250 kronor inklusive moms )

Flerbostadshus och lokaler år 2021

(Taxan har sänkts sedan år 2020 med 5 öre/kWh exklusive moms.)

  • Fast avgift 3 300 kr/år (exklusive moms), 4 125 kr/år  (inklusive moms)
  • Energiavgift 54,4 öre/kWh (exklusive moms), 68,0 öre/kWh (inklusive moms)
  • Effektuttag  516 kr/kW (exklusive moms), 645 kr/kW (inklusive moms)

Nyinstallation och anslutning

  • Villa/småhus: Beräknat med ROT-avdrag 45 000 kr, och 52 000 kr utan ROT-avdrag. Moms ingår.
  • Flerbostadshus och lokaler: Offert lämnas på varje objekt

Faktura
Vi debiterar efter kundens önskemål det vill säga månadsvis, varannan månad, avräknat eller preliminärt. Preliminärt debiteras lika i elva månader och avräkning sker på den tolfte månaden. Kontakta oss på info@munkforsenergi.se om du vill ändra din debiteringsintervall eller vill veta mer om detta. Vi kan erbjuda autogiro och PDF-faktura. Meddela gärna din mail-adress eller om du önskar autogiro på info@munkforsenergi.se.

Fjärrvärmens ekonomiska mm fördelar

För att behålla din redan installerade fjärrvärme i din villa mot byte till berg- eller jordvärme gör du en besparing på närmare 6 000 kronor om året. Vid valet av ny värmekälla i din villa är din besparing drygt 2 000 kronor årligen på att välja fjärrvärme mot berg- eller jordvärme. Dessutom kan man behöva säkra upp till 20 amperes säkring vid installation av berg- eller jordvärme och den merkostnaden är runt 1 500 kronor årligen och är inte medtagen i denna kalkyl. Utöver att det är mer ekonomiskt att ha fjärrvärme så är det även också miljövänligare och mycket driftsäkrare. Dessutom är investeringskostnaden endast en fjärdedel jämfört med bergvärme så du behöver inte ligga ute med så mycket pengar. Se Fjärrvärmens fördelar mot bergvärme.

Vid frågor och funderingar kan du gärna kontakta vår driftchef Mattias Johansson som även har utbild- ning och erfarenhet som VVS-tekniker, tfn 070-699 20 96. Du kan även kontakta Gladys Persson, tfn 070-699 20 46.

Fjärrvärmelagen
Sedan juli 2008 gäller en fjärrvärmelag i Sverige. Mer information om lagen kan man få på bland annat Energimarknadsinspektionens hemsida:  www.energimarknadsinspektionen.se/sv/Fjarrvarme