Kontakt – Öppettider

Öppettider och adress

Munkfors Energis produktionsanläggningar är bemannade dagtid under normal arbetstid mellan 07.00-16.00.

Under kvällar och helger är anläggningen bemannad och övervakad av företagets beredskapstjänst.

Invägning av träavfall sker vardagar mellan klockan 07.00-15.00 med vissa inskränkningar.

Se för övrigt gällande plan med öppettider till och med 28 februari 2025.

Från 1 november 2020 gäller att all leverans av farligt avfall skall rapporteras till Naturvårdsverket, Avfallsförordningen 2020:614. Detta innebär att våra kunder måste ha kompletta handlingar för att vi ska ta emot leveransen. Varje transport skall åtföljas av bifogad Blankett om mottagande till det nationella avfallsregistret.

Munkfors Energi AB

Besöksadress till produktionsenheten:
Stålvägen 12
684 92 Munkfors
Telefon: 0563-69 00 25 med knappval.

Besöksadress till VD, ekonomi och administration:
Smedsgatan 16, kommunkontoret
684 30 Munkfors
Telefon 0563-54 10 24

Post- och fakturaadress:
Box 46
684 21 Munkfors

I första hand tar vi emot e-faktura:
Vårt GLN-nummer är 7365561935103
Vårt PEPPOL-id är 0007:5561935106
VAN-tjänsten är Inexchange

Skickar ni faktura som PDF är adressen info@munkforsenergi.se

Kommunens energirådgivning hittar du här ».