Meddelanden-Nyheter

Samtliga inom Centrum-området fick tillbaka fjärrvärmen strax före midnatt 2023-09-05/06

Vinnare av vår tävling den 6 maj på Företagsmässan blev Marianne Forsudd Gerebro. Ett stort grattis till Marianne.

Fakturorna för oktober månad blir försenade. Orsaken är att vi håller på och byter ut vårt faktureringssystem. Fakturorna är utskickade under vecka 47.

Styrelsen beslöt på september mötet att hålla samtliga fjärrvärmetaxor tills vidare oförändrade för år 2023. Vi har Värmlands billigaste fjärrvärmetaxa för villor.

Styrelsen beslöt på september-mötet 2021 att sänka fjärrvärmetaxan för samtliga kunder med 2 öre/kWh. Detta innebär en besparing på årsbasis för en villakund som förbrukar 20 000 kWh, 500 kronor. Munkfors Energi har sedan flera år tillbaka länets billigaste fjärrvärmetaxa för villor.

Styrelsen beslöt på december-mötet 2020 att bygga ut kulvertnätet till Munkerudsnäset. Projektering av området har förevarit och grävningsarbetet planeras att påbörjas under våren. Utbyggnaden är i det närmaste klar nu i oktober 2021. Reningsverket är anslutet till fjärrvärmenätet.

Nytt från 1 november 2020 är att alla verksamheter som hanterar farligt avfall skall rapportera in uppgifter om avfallet till ett nationellt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Avfallsförordningen (2020:614) Blankett om mottagande till det nationella avfallsregistret

Styrelsemöte 19 december 2019. Styrelsen beslöt att sänka energiavgiften med 3 öre/kWh för samtliga våra kunder från årsskiftet 2019/20. Denna sänkning av energitaxan innebär att Munkfors Energi har länets billigaste fjärrvärmetaxa för villor. Detta ger en besparing för en villakund med normal förbrukning 750 kronor per år, inklusive moms.

Grönt vatten – läckande värmeväxlare
Munkfors Energi har ett tillsatt färgämne i sitt fjärrvärmenät. Detta för att kunna spåra och detektera läckage i kundernas värmeväxlare. Problemet med läckande värmeväxlare är små men ökar. Kunder som ser att deras vatten blir grönt ombedes ta kontakt med Munkfors Energi för rådgivning. Tfn 0563-69 00 25.