Om Munkfors Energi AB

Om Munkfors Energi AB

På bilden syns delar av vår produktionsanläggning 

Anläggningen producerar klimatneutral värme och el-kraft. Värmen går till Munkfors kommuns innevånare och företag och priserna ligger stabilt. Dessutom har energipriset sänkts under de två sista åren med 5 öre/kWh exklusive moms, i en tid då kostnaderna för elkraft stadigt ökar. Se taxor.

Munkfors Energi producerar mellan 55-65 GWh fjärrvärme och el-kraft årligen och bioandelen uppgår till nära 100 %.

Energibolaget har cirka 600 kunder anslutna till nätet och ägs av Munkfors kommun (60 %) och voestalpine Precision Strip AB (40 %).