Taxor

Taxor

 

Taxor 2019 

Villtaxa inkl. moms

(oförändrad sedan 2015)

  • Fast avgift 4000 kr/år
  • Energiavgift 74,4 öre/kWh

Räkneexempel på en normalvilla

Vid en förbrukning på 22 000 kWh/år blir kostnaden totalt 20 360 kronor, inklusive fast avgift.

Flerbostadshus och lokaler inkl. moms

  • Fast avgift 3300 kr/år
  • Energiavgift 74,25 öre/kWh

Nyinstallation och anslutning

  • Villa/småhus: Beräknat med ROT-avdrag 45 000 kr, och 52 000 kr utan ROT-avdrag.
  • Flerbostadshus och lokaler: Offert lämnas på varje objekt

 

Självriskelimineringsförsäkring
Munkfors Energi har tecknat en självriskelimineringsförsäkring via Värmek  för villakunder. Försäkringen täcker självrisken, upptill 5 000 kronor,  i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. Se vidare information Sinfras hemsida.  Du kan även kontakta Munkfors Energi för ytterligare information i detta.

Kundavtal för leverans av fjärrvärme
Avtal för leverans av fjärrvärme tecknas med fastighetsägaren.

Fjärrvärmelagen
Sedan juli 2008 gäller en ny fjärrvärmelag i Sverige som stärker kunden gentemot fjärrvärmeleverantören. För att ändrade villkor, exempelvis prishöjningar ska börja gälla ska kunden i fortsättningen underrättas om de ändrade villkoren senast två månader innan ändringen träder i kraft. Den nya lagen innehåller bland annat krav på uppgifter om hur priser bestäms och var kunder och allmänhet kan finna information om priser. Prisinformation, förhandling, medling och uppsägningsrätt är nya begrepp i lagen. Mer information om den nya lagen kan man få på bland annat Energimarknadsinspektionens hemsida och Energiföretagen Sveriges hemsida: