Försäkring självriskeliminering

Att fjärrvärme är stabilt, driftsäkert och tryggt det känner vi till redan men för att du som privat villaägare skall känna dig extra trygg har Munkfors Energi tecknat en självriskelimineringsförsäkring via Sinfra för villakunderna och den är kostnadsfri för dig.

Försäkringen täcker självrisken, upptill 5 000 kronor, i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem. Kunden anmäler skadan till sitt försäkringsbolag för hem/villa och när skadebeslut finns framme fyller kunden i skadeanmälnings- blanketten från Sinfras hemsida och skickar den till oss på Munkfors Energi för bekräftelse av skadan.

Exempel på fel: ledningsbrott, överhettning, översvämning eller annat oförutsett fel i värmesystemet inklusive anslutningar till fjärrvärmenätet.

Exempel på skador: Ledning springer läck så att golv och bjälklag förstörs eller huvudledning går av och orsakar vattenskada på byggnad.

Se vidare information Sinfras hemsida.

Försäkringsgivare är W. R. Berkley Insurance AG.

Du kan även kontakta Munkfors Energi för ytterligare information i detta. Tfn 0563-54 10 24.