Jämförande priser för småhus

Priser 2018 (oförändrat sedan 1 mars 2015)

 

Fjärrvärmepriset för småhus består av en fast avgift och en energiavgift över förbrukningen

Kundkategori småhus

Här kan du se hur årskostnaden förändras beroende på hur stor förbrukningen är i ett småhus.

 

Årlig förbrukning i kWh

Total kostnad Per år

Varav under Året fast del

Varav under året Rörligt

15 000 kWh

15 156

4 000

11 156

20 000 kWh

18 875

4 000

14 875

30 000 kWh

26 313

4 000

22 313

40 000 kWh

33 750

4 000

29 750