Munkfors Energi har investerat i en ny kraftvärmeanläggning

Munkfors Energi AB har tagit det strategiska beslutet att satsa på en ny kraftvärmeanläggning. En satsning som ger klimatneutral värme och el till Munkforsborna– samtidigt som kostnaderna hålls stabila i en tid av ökande bränslekostnader.

Satsningen inleddes av att Munkfors Energi, tidigare Munkfors Värmeverk, utredde den långsiktiga produktionskapaciteten för värmeproduktionen. Idag består bränslet av stamvedsflis och olja. Utredningen visade att man för att möta de svenska miljömålen och ha kontroll på kostnaderna, skulle behöva styra över till returträbränslen och fasa ut oljan så snart som möjligt. Beslut togs att investera i en kraftvärmeanläggning med elproduktion och själva byggnationen har nu påbörjats. Anläggningen består av en förgasare för bränslet med avgaspanna, rökgasreningsanläggning och en turbin för kraftproduktion. Bolaget samägs av Munkfors kommun och Böhler Uddeholm. Investeringen beräknas uppgå till 100 miljoner kronor och bolaget finansierar på egen hand genom nyupplåning. Munkfors Energi kommer att kunna tillgodoräkna sig elcertifikat för den producerade kraften i 15 år framåt.

Elkraftproduktion med returbränslen

Munkfors Energi har byggt en framtidssäkrad anläggning. Modern förgasningsteknik möjliggör en samproduktion av el och fjärrvärme, med en inbyggd flexibilitet vid val av bränslen. Eftersom Munkfors fjärrvärmenät tar emot värmen som uppstår i elproduktionen, blir den totala verkningsgraden mycket hög.

 

Många mervärden för Munkfors

Den offensiva satsningen har skapat större miljöhänsyn och stabilare ekonomi på flera sätt. Den nya anläggningen kommer att ge värme till kommunens invånare året om på enbart trädbränslen – även under vintertid. Returbränslen hämtas från närregionen vilket också utgör en bra miljöaspekt. Satsningen har lett till nyanställningar inom bolaget och samtliga medarbetare har vidareutbildats inom den nya tekniken.

Den nya anläggningen sattes fullt ut i drift under år 2012. Munkfors Energi projekterade anläggningen i samarbete med Pöyry Sweden i Karlstad och Structor Värmland.

För mer information kontakta Jörgen Karlsson VD Munkfors Energi tfn 0563-69 00 28 eller 070-699 20 61.