Munkfors Energi:s kraftvärmeanläggning

Munkfors Energi AB har sedan 2012 en ny kraftvärmeanläggning. En anläggning  som ger klimatneutral värme och el till Munkforsborna– samtidigt som kostnaderna hålls stabila i en tid av ökande bränslekostnader.

Anläggningen producerar värme till kommunens invånare och företag samt el på enbart trädbränslen. Bränsle till anläggningen är returbränslen som hämtas från närregionen, vilket utgör en bra miljöaspekt.

Anläggningen möjliggör en samproduktion av el och fjärrvärme, med en inbyggd flexibilitet vid val av bränslen. Eftersom Munkfors fjärrvärmenät tar emot värmen som uppstår i elproduktionen, blir den totala verkningsgraden mycket hög.

Bolaget ägs av Munkfors kommun (60%) och Voestalpine precision strip AB (40%).