Munkfors Energi lager

Munkfors Energi historik

Munkfors Energi AB bildades 1984 av Munkfors Kommun och Uddeholm Strip Steel AB.
Kraftvärmeverket övertog sedermera Uddeholms pannanläggningar och återvann restvärme från Uddeholms tillverkningsprocesser. Under 1990-talet togs en ackumulator i drift med en lagringskapacitet av 200 MWh, samt 1996 en biobränsleeldad panna.

Munkfors Energi AB ägs av Munkfors Kommun (60%) och BÖHLER Uddeholm Precision Strip (40%).

Kraftvärmeverkets produktionskapacitet uppgår idag till 47 MW fördelat enl nedan:

  • 1 st Fastbränsle panna på 10 MW för samförbränning av avfallsbränslen och skogsbränslen samt därtill hörande ångturbin om 2 MW
  • 1 st Biobränsleeldad hetvattenpanna 10 MW
  • 2 st Elpannor 5,5 MW
  • 1 st Oljeeldad hetvattenpanna 9,9 MW

Vi levererar idag värme till industri, bostadsbolag, kommunen och ca 500 villor. Fjärrvärmen i Munkfors är utbyggd i bostadsområdena: Centrum, Hagalund, Munkerud, Munkåsen, Heden, Tallåsen, Hallarna och Blia.

Munkfors Energi AB kommer alltjämt att arbeta för en bättre miljö genom att arbeta för ett miljövänligare och billigare uppvärmningsalternativ. Vi välkomnar nya kunder som bor inom vårt distributionsnät.