Kulvertskada i Munkerud
Skadan på fjärrvärmen i Munkerud är nu åter åtgärdad. Mindre ljud i fjärrvärmecentraler kan förekomma under en kortare period. 2019-06-12

Tävling 6 juni 2019
Rätt svar på vår tävling den 6 juni var 3 996 112 kWh. Den som gissade närmast var Patrik Persson och vi gratulerar han till vinsten som är två biljetter till Värmlänningarna. 2019-06-10

Grönt vatten – läckande värmeväxlare
Munkfors Energi har ett tillsatt färgämne i sitt fjärrvärmenät. Detta för att kunna spåra och detektera läckage i kundernas värmeväxlare. Problemen med läckande värmeväxlare är små men ökar. Kunder som ser att deras vatten blir grönt ombedes ta kontakt med Munkfors Energi för rådgivning. Tfn 0563-69 00 25.