Grönt vatten – läckande värmeväxlare

Munkfors Energi har ett tillsatt färgämne i sitt fjärrvärmenät. Detta för att kunna spåra och detektera läckage i kundernas värmeväxlare. Problemen med läckande värmeväxlare är små men ökar. Kunder som ser att deras vatten blir grönt ombedes ta kontakt med Munkfors Energi för rådgivning. Tfn 0563-69 00 25.