Grönt vatten – läckande värmeväxlare

Munkfors Energi har under vecka 21 tillsatt ett färgämne i sitt fjärrvärmenät. Detta för att kunna spåra och detektera läckage i kundernas värmeväxlare. Problemen med läckande värmeväxlare har fram tills nu varit små men ökar. Kunder som ser att deras vatten blir grönt ombedes ta kontakt med Munkfors Energi för rådgivning. Tfn 0563-69 00 25. 2013-05-27.