Munkfors Energi har tecknat en självriskelimineringsförsäkring via Sinfra för villakunderna.
Försäkringen täcker självrisken, upptill 5 000 kronor, i hus- och hemförsäkringen
vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentraler och/eller kundens värmesystem.

Se vidare information Sinfras hemsida.

Försäkringsgivare är W. R. Berkley Insurance AG.

Du kan även kontakta Munkfors Energi för ytterligare information i detta. Tfn 0563-54 10 24.