Anbudsgivning avseende rör och isoleringsentreprenad

Munkfors Energi AB inbjuder till anbudsgivning avseende rör och isoleringsentreprenad till en ny produktionsenhet för kraft och värmeproduktion i Munkfors.
Montagestart: Beräknad till 2011-04-18

Anbuden skall vara oss tillhanda senast den 4 mars 2011

Förfrågningsunderlag kan rekvireras från:
Pöyry Sweden AB
Tomas Gustafsson, telefon 054-220 663
tomas.gustafsson@poyry.com

This entry was posted in Aktuellt, Anbud, Om Munkfors Energi AB and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.