Anbudsgivning avseende rökgasanalysinstrumentering

Munkfors Energi AB inbjuder till anbudsgivning avseende rökgasanalysinstrumentering till en ny produktionsenhet för kraft- och värmeproduktion i Munkfors. Montagestart: Beräknad till 2011-05-01.

Anbuden skall vara oss tillhanda senast den 7 mars 2011.

Förfrågningsunderlag kan rekvireras från: 
Munkfors Energi AB
Attn: Jörgen Karlsson
Tele: +46 563 16 116
Mobil +46 706 99 20 61
jorgen.karlsson@munkforsenergi.se

This entry was posted in Aktuellt, Anbud and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.